Regelmatig schrijft HighTech Content voor opdrachtgevers subsidieaanvragen. Afgelopen jaar zijn er drie gehonoreerd. Uiteraard tot tevredenheid van de opdrachtgevers! Toen HighTech Content 4 jaar geleden begon met het aanbieden van een marketing service voor tech bedrijven stonden subsidieaanvragen niet in het lijstje van mogelijke diensten. Toch ligt deze combinatie meer voor de hand dan je in eerste instantie denkt!

Innovatie en relevantie eenvoudig uitleggen

Er zijn twee belangrijke redenen waarom opdrachtgevers HighTech Content vragen om de subsidieaanvraag te schrijven. De eerste is tijd. De aanvraag is niet de hoogste prioriteit en wordt vaak vooruit geschoven. Als de deadline dichterbij komt stijgt de urgentie maar ontbreekt het de opdrachtgever vaak aan tijd. Kan jij het niet even wat op papier zetten? Dan gaan we er daarna samen even doorheen.

De tweede reden is de aanvraag zelf. De opdrachtgever bekijkt de innovatie vaak vanuit een technisch oogpunt. Natuurlijk is het schrijven van de technische uitdaging belangrijk maar de beoordelingscommissie bestaat vaak niet uit mensen die zo technisch onderlegd zijn om dit op waarde in te schatten. Je moet kort en bondig uitleggen wat er nou zo innovatief is ten opzichte van de bestaande producten maar misschien nog wel belangrijker is de relevantie. Welk probleem los je op? Wat is de afzetmarkt Wat zijn de mogelijkheden? Klinkt toch wel als marketing! Om dit op papier te zetten is er uiteraard wel eerst een gesprek nodig om het project goed voorbereiden. Weet je dit goed op papier te zetten dan is het zeer waardevolle content!

Project management en rapportages

Wanneer de subsidie is toegekend dan verschilt het sterk per subsidie wat er moet gebeuren. Er zijn projecten waar een eenmalige rapportage voldoende is. Als het gaat om een meerjarenplan met een consortium dan zijn er vaste periodieke meetings. Meetings met een work package of een general assembly. Ook moet er dan periodiek gerapporteerd worden. Een rapportage bestaat dan uit een financiële rapportage en een inhoudelijke rapportage. In diverse projecten is HighTech Content voor de opdrachtgever de project manager. HighTech Content is bij alle meetings aanwezig en schrijft de inhoudelijke rapportages. De financiële rapportages en de uren verantwoording worden in overleg met de financiële afdeling gemaakt. Uiteraard is er ook voor de inhoudelijke rapportage contact met de R&D manager of rechtstreeks met de engineers.

Percentage van subsidie of marketing service?

Er zijn diverse gespecialiseerde bureaus die vaak werken met een % van de subsidie. HighTech Content is geen subsidiebureau en wil ook niet penvoerder van een consortium zijn. We leveren een marketingservice voor tech bedrijven en helpen deze individuele bedrijven met een aanvraag. Voorlopig hebben we alleen nog maar innovatie subsidie aanvragen gedaan voor opdrachtgevers waar we een vast aantal uur per week voor werken. Mochten we gevraagd worden om voor een bedrijf een subsidieaanvraag te doen waar we niet voor werken dan zouden we er eens over na kunnen denken!

Wil je eens praten over de mogelijkheden? Neem contact op!